EastCon AB

Eastcon AB grundades i september 2017 av Tomas Karlsson och Andreas Karlsson.

Företagsnamnet Eastcon grundar sig i att vi arbetar främst i Östergötland som konsulter inom bygg och anläggning

Vårt arbete omfattar hela byggprocessen, från detaljplaner, program och projektering till produktion och färdigställande. Detta innebär att vi kan sköta myndighetskontakter, leda projekteringsgruppens arbete, upprätta tidplaner och budgetar, vara behjälpliga vid upphandling av entreprenader och leda produktionen. Allt förankrat genom regelbundna möten med beställaren.

Minst lika viktigt som tidiga skeden och produktion är ett väl genomfört projektavslut. Vi ser till att projektstyrningen bibehålls tills samtliga ”lösa trådar” knutits ihop och överlämnats.

Vi kan på så sätt ge våra kunder bra service genom hela byggprocessen. Som en garanti för uppdragsgivaren och som stöd för vår egen verksamhet arbetar vi enligt ett kvalitets- och miljöledningssystem. Kvalitets- och miljöledningssystemet är framtaget internt och därför helt anpassat till vår verksamhet.

Exempel på uppdrag vi utför för beställare/fastighetsägare/ bostadsrättsföreningar

 • Kontroll och statusbesiktningar av betongkonstruktioner inom bostäder, industrier, badhus, parkeringshus m.m.
 • Balkongbesiktningar
 • Tillståndsbedömning och kontroll av skyddsrum (skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet)
 • Upprättande av rapporter och åtgärdsförslag
 • Bygg- och projektledning inom industri, kontor, bostäder
 • Projekteringsledning
 • Kontroll av gjutningar där kompetensklass 1 krävs inom bygg och anläggning
 • Budgetbedömning

Exempel på uppdrag vi utför för entreprenörer

 • Bygg- och projektledning inom industri, kontor, bostäder
 • Projekteringsledning
 • Kontroll av gjutningar där kompetensklass 1 krävs inom bygg och anläggning
 • Produktionsstöd

Vi är Eastcon

Andreas KarlssonTomas Karlsson
Andreas har ca 15 års erfarenhet som tjänsteman i byggproduktion med olika roller. Från arbetsledare till projektledare. Uppdragen har till stor del varit nyproduktion av bostäder, kommersiella fastigheter, industri och anläggning.Tomas har efter ca 30års erfarenhet som tjänsteman, bred kompetens inom projektstyrning, projektledning och projekteringsledning. Projekten har mestadels varit inom hus och industribyggnation.
0707-96 16 330722-53 79 44

Hitta till oss

Adress
Industrigatan 9
582 77 Linköping